Disclaimer

Inhoud

VIGeZ besteedt veel zorg aan de creatie van deze website door de informatie die hierop terug te vinden is zo correct en actueel mogelijk weer te geven. Indien dit om welke reden dan ook niet het geval zou zijn, kan VIGeZ hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer VIGeZ verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal VIGeZ wel onmiddellijk overgaan tot de verbetering of aanvulling ervan.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is VIGeZ niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere sites. VIGeZ kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

© VIGeZ

VIGeZ geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van VIGeZ, de logo's van methodieken,...) zijn beschermde handelsmerken.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be