Gezond werken

Om een antwoord te kunnen bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals de nasleep van de economische crisis, de vergrijzing van onze bevolking, de milieu- en mobiliteitsproblematiek, de lage werkzaamheidsgraad van sommige bevolkingsgroepen, moeten we kunnen rekenen op een sterke beroepsactieve bevolking.

Daar heeft iedereen baat bij. Investeren in gezondheid van mensen en van werknemers lijkt dus meer dan ooit een verantwoorde keuze.

Gezondheid en werk staan niet los van elkaar

Lees meer

Gezondheid, de basis van goed werkvermogen

Lees meer

Gezondheidsthema's

Lees meer

Gezondheid en overheid

Lees meer
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be