Gezondheid en werk staan niet los van elkaar

Levenskwaliteit

Een goede gezondheid gaat verder dan de afwezigheid van ziekte alleen, het is een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Een goede gezondheidstoestand zal ook leiden tot een verhoogde levenskwaliteit. De levenskwaliteit van de beroepsactieve bevolking in Vlaanderen komt echter meer en meer onder druk te staan.

Gezondheid heeft invloed op werk en omgekeerd

Dit kan met meerdere factoren te maken hebben. Naast een ongezonde leefstijl en gezondheidsproblemen weegt ook de jobonzekerheid omwille van mogelijke herstructureringen en/of faillissementen, het gebrek aan een werkbare job of zelfs het vooruitzicht om langer te moeten werken op de gezondheid van de volwassen bevolking. Dit hoeft niet echt te verbazen, gezondheid en werk beïnvloeden elkaar immers voortdurend en staan dus niet los van elkaar. 

Mensen met job voelen zich gelukkiger

Zo blijkt een job hebben op zich een positieve invloed te hebben op de mentale en fysieke gezondheid van mensen: werkenden voelen zich doorgaans gezonder en meer tevreden dan niet-werkenden. Dit geldt voor alle mensen, dus ook voor mensen met een handicap, voor de meeste mensen met veel voorkomende (mentale) gezondheidsproblemen en mensen in de invaliditeit. Het toeleiden naar en het betrekken van zoveel mogelijk mensen (ook kansengroepen) in het arbeidsproces zal dus de algemene levenskwaliteit van onze bevolking ten goede komen.

Werkbare werkomgeving

Werken kan echter ook risico's inhouden voor de gezondheid. Zo blijkt duidelijk dat een job met hoge werkdruk, zware fysieke belasting of weinig toekomstperspectief een negatieve invloed heeft op de gezondheidstoestand van werknemers. Inzetten op een werkbare werkomgeving is dus noodzakelijk om mensen gezond en gemotiveerd (langer) aan de slag te houden.

Gezonde werknemers presteren beter

Omgekeerd zal de gezondheidstoestand van werknemers ook impact hebben op hun werkprestaties en op hun werkvermogen. Gezonde en fitte werknemers presteren immers beter, zijn langer inzetbaar, zijn meer betrokken en verzuimen minder.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be