Gezondheidsthema's

Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden en vrijwel altijd wordt ‘een goede gezondheid voor zichzelf en familie’ genoemd. Een goede gezondheid is nochtans niet altijd even evident. Gezondheid is immers afhankelijk van meerdere factoren. Het 'model van Lalonde' onderscheidt vier grote groepen factoren:

  • biologische en erfelijke factoren: de aanwezige (aanleg tot) gezondheid of ziekte
  • omgeving: de fysieke en sociale omgeving, zoals woon- en werkomgeving, milieu, sociale samenhang, arbeidsparticipatie en veiligheid
  • leefstijl: het gedrag van mensen dat van invloed is op hun gezondheid
  • gezondheidszorg: de beschikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen

 

 

Fysieke en sociale omgeving

Uit onderzoek blijkt dat de fysieke en sociale omgeving samen met de leefstijl van een persoon de meeste invloed hebben op zijn of haar gezondheid en (gezonde) levensverwachting. Gezondheidsbevordering op het werk omvat dan ook interventies die zowel gericht zijn op het 'empoweren' van werknemers als op creëren van een gezonde werkomgeving. Dit moet werknemers in staat stellen om zelf controle te krijgen over hun eigen gezondheid en levenskwaliteit.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De werknemer is en blijft wel altijd verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en dient zich bewust te zijn van de effecten van zijn eigen leefstijl en gedrag op zijn gezondheid en die van anderen. De werknemer deelt dus -samen met de maatschappij en de werkgevers- ook in de verantwoordelijkheid voor een 'gezonde' fysieke en sociale werkomgeving.

Interventies op het werk kunnen betrekking hebben op volgende gezondheids- of leefstijlthema's :

  • stoppen met roken
  • gezonde en evenwichtige voeding
  • voldoende beweging
  • versterken van mentale veerkracht
  • voldoende slaap
  • beperken van alcohol- en druggebruik
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be