Gezondheid, de basis van goed werkvermogen

De arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer, gezonder en met werkgoesting aan de slag is en blijft. Iedereen is erbij gebaat dat mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Hoe goed iemand zijn werk kan uitvoeren, zowel mentaal als fysiek, wordt het 'werkvermogen' genoemd. De grondlegger van werkvermogen is de Finse Prof. Dr. Juhani Ilmarinen van het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Hij definieert werkvermogen als 'de mate waarin een werknemer zowel fysiek als mentaal in staat is om zijn/haar huidige werk uit te voeren'. 

Huis van werkvermogen

Ter verduidelijking van het begrip werkvermogen hebben Prof. Ilmarinen en zijn collega's het 'Huis van werkvermogen' geïntroduceerd. Het 'huis' geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. De verschillende verdiepingen (factoren) zijn daarom samengebracht onder één dak.

Goed evenwicht

Algemene gezondheid van werknemers vormt het fundament van het 'Huis' en blijkt de grootste impact te hebben op werkvermogen (39 %). Andere factoren blijken een kleinere impact te hebben: werkbaar werk (33 %), normen en waarden (14 %) en vaardigheden van werknemers (13 %). Toch ligt de uitdaging erin om een goed evenwicht te vinden tussen de individuele kenmerken (gezondheid, competentie, waarden en houding) en de kenmerken van de werkomgeving ('werkbaar werk').

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uitgangspunt bij het Huis van werkvermogen is dan ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werknemer neemt eigen verantwoordelijkheid (mogelijk ondersteund door de werkgever) op de onderste drie verdiepingen. De werkgever neemt verantwoordelijkheid op de vierde verdieping. Samen werken aan werkvermogen geeft met andere woorden het beste resultaat.

Het werkvermogen op peil houden is bovendien een permanent proces dat geldt voor zowel jonge als oudere werknemers. Werkvermogen kan immers veranderen tijdens een arbeidsloopbaan en neemt af met de leeftijd. 

Meer informatie over: 'Werkvermogen van werknemers' of 'Werkbaar werk'

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be