Indicatorenmeting: gezondheidsbeleid van Vlaamse en Brusselse bedrijven in kaart gebracht

In opdracht van de Vlaamse overheid peilt het VIGeZ sinds 2003 met een driejaarlijkse bevraging naar de inhoud en de beleidsaanpak van bedrijven op het vlak van gezondheid. Thema's zoals voeding, beweging, sedentair gedrag, tabakspreventie, mentaal welbevinden en alcohol&drugs worden hierbij extra onder de loep genomen. 

Aanpak gezondheidsbeleid kan (veel) beter

Uit de laatste peiling van 2015 blijkt dat bedrijven uit de quartaire sector, openbare besturen en onderwijsinstellingen de beste scores laten optekenen. Handel, horeca en bouw scoren net als in 2012 minder goed.

Toch kunnen we voor alle sectoren concluderen dat het gevoerde beleid op vlak van gezondheid nog heel wat te wensen overlaat en voor verbetering vatbaar is. Binnen bedrijven ligt de focus van een gezondheidsbeleid eerder op het ‘wat’ (inhoud) dan op de manier ‘waarop’ (aanpak). Nochtans is een juiste aanpak nu net één van de belangrijkste succesfactoren voor een kwaliteitsvol en duurzaam gezondheidsbeleid.

Grootte bepaalt kwaliteit van het gezondheidsbeleid

Bedrijven met minder dan 50 werknemers scoren minder goed voor gezondheid dan bedrijven met meer werknemers. De bedrijfsgrootte is dus een bepalende factor voor de kwaliteit van het gezondheidsbeleid. Dit is in zekere zin ook logisch: hoe kleiner de organisatie, hoe minder mogelijkheden er zijn op vlak van budget, mankracht, beschikbare tijd en expertise. 

Alcohol en drugs krijgen meeste aandacht

Van alle gezondheidsthema’s hebben bedrijven het meeste aandacht voor  alcohol en drugs. Voor hun beleid rond gezonde voeding gaan de bedrijven er een stuk op vooruit in vergelijking met 2012. Helaas nemen bedrijven nog minder initiatieven dan in 2012 om hun werknemers te motiveren voldoende te bewegen. Het rookbeleid blijft status quo en blijft ondermaats.

Bent u ook benieuwd naar de resultaten per sector? Of wil u weten hoe bedrijven werken rond verschillende gezondheidsthema's? U vindt dit en nog veel meer terug in het volledige rapport.

Wil u weten hoe het momenteel gesteld is met uw eigen gezondheidsbeleid op het vlak van voeding en beweging? Doe dan hier gratis de test! 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be