Zelf een gezondheidsbeleid ontwikkelen, invoeren en evalueren

Jobfit is een methodiek voor bedrijven om acties, activiteiten of een project rond gezonde leefstijl op te zetten, te verbeteren en in hun beleid te verankeren. Elk bedrijf heeft een unieke startpositie, eigen wensen en behoeften voor een toekomstig gezondheidsbeleid. Daarom levert Jobfit diverse praktische tools voor managers, preventieadviseurs en HR-verantwoordelijken om stapsgewijs een gezondheidsbeleid op te zetten binnen hun bedrijf.  Welke tools er gebruikt worden, kan volledig zelf bepaald worden. Deze aanpak maakt maatwerk mogelijk ongeacht het beschikbare budget.

Jobfit werd ontwikkeld door VIGeZ in samenwerking met AGORIA en CODIE. Jobfit kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Meer informatie en alle producten vindt u terug op de website www.jobfit.be

 


Jobfit KMO is een pilootproject dat zich richt op bedrijven met 250 of minder werknemers. Jobfit KMO wil bedrijven de stap doen zetten naar een duurzame strategie om medewerkers tevreden en gezond aan het werk te houden. Jobfit KMO ondersteunt hen naar een planmatige aanpak om medewerkers te motiveren tot gezonde leefgewoonten door in te zetten op evenwichtige voeding en beweging. Het project ontwikkelt hiervoor een uitgewerkt stappenplan, ondersteunende instrumenten en een leertraject.

Jobfit KMO is een initiatief van VIGeZ in samenwerking met FEVIA Vlaanderen. Jobfit KMO geniet financiële steun van de Vlaamse overheid.

Meer informatie en alle producten vindt u terug op de website www.jobfitkmo.be

 

nv gezond is een innovatieve methodiek waarbij KMO’s gestimuleerd worden om samen (cluster)- activiteiten op vlak van gezondheid op te zetten met hun buurbedrijven om dan vervolgens verbeteringen te doen in het eigen bedrijf. nv gezond werkt dus op 2 niveaus: het niveau van het bedrijventerrein en het bedrijfsniveau. De methodiek combineert de principes van interbedrijfssamenwerking of parkmanagement, duurzaam ondernemen en gezondheidsbevordering op het werk. Dit werd vertaald naar een on-line toolbox met het stappenplan clusteractiviteiten, het stappenplan gezondheidsbeleid op het werk en de leidraad leefstijladvies.

nv gezond werd ontwikkeld door VIGeZ in samenwerking met UNIZO, IDEWE, PROVIKMO, MENSURA, bedrijvenvereniging De Prijkels en POM Antwerpen. nv gezond kwam tot stand dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds. 

Meer informatie en alle producten vindt u terug op de website www.nvgezond.be

 

10.000 stappen. De naam van deze methodiek spreekt voor zich. Werknemers voor wie de drempel voor te sporten te groot is, kunnen via deze methodiek toch een actief en gezond leven opbouwen door dagelijks 10.000 stappen te zetten. Bewegen kan immers overal: op het werk zelf, stappen of fietsen naar het werk, in de vrije tijd of thuis.

Het doel van de methodiek 10.000 stappen is het dagelijks aantal stappen verhogen bij werknemers die nog geen 10.000 stappen per dag zetten. Hiervoor kan u gebruik maken van de verschillende 10.000 stappen-tools en een concrete invulling geven aan uw gezondheidsbeleid.

10.000 stappen werd ontwikkeld door Universiteit Gent. De coördinatie is in handen van het VIGeZ in samenwerking met de Vlaamse Logo's en de Vlaamse overheid.

Meer informatie en alle producten vindt u terug op de website www.10000stappen.be

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be