Gezondheidsbeleid op het werk: winst voor het bedrijf én zijn werknemers

Gezondheidsbevorderende acties, projecten of methodieken op de werkvloer zijn bijzonder moeilijk te evalueren. Immers, het succes van interventies die gedragsverandering van werknemers beogen, hangt van zoveel verschillende factoren af die niet te controleren zijn: motivatie van de mensen die de interventie uitvoeren en van de werknemers zelf, hun persoonlijkheden, levenservaring, opleidingsniveau, huidige gezondheidstoestand en leefgewoonten.

Bescheiden evidence

De literatuur toont ook aan dat er op dit ogenblik een duidelijk gebrek bestaat aan beoordelingsmethoden die het verband tussen gezondheid en performantie op de werkvloer of productiviteit kunnen aantonen. Daarom bestaat er nog weinig evidence voor de kosteneffectiviteit van gezondheidsbevordering op de werkvloer.

Economische voordelen

Toch wijzen een aantal studies uit dat een gezondheidsbeleid economische voordelen oplevert, we zetten de voornaamste studies even op een rijtje:

  • Voordelen van gezondheidsbevordering op het werk en een verbeterde gezondheid: enkele review-studies meer info 
  • Wat kost een slechte(re) gezondheid van werknemers? meer info

Een bundeling van de bovenstaande argumenten kan u in onderstaande figuur terugvinden. Het model werd ontwikkeld door het Europese Netwerk voor Gezondheidsbevordering op het Werk (ENWHP 2004, Making the case for workplace health promotion (WHP). Analysis of the effects of WHP).

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be