Naar een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op het werk

Wilt u een voedings- of rookbeleid installeren binnen uw organisatie? Of wilt u eerder thema's zoals beweging of mentale gezondheid integreren in uw beleid?

Eén ding is zeker: de aanpak is steeds dezelfde en dit ongeacht het thema waar u wilt aan werken. Voorwaarde is wel dat dit bij voorkeur op een onderbouwde en systematische manier gebeurt. 

Volgend 7-stappenplan helpt u hierbij. Het biedt u zeker een houvast om stap voor stap duurzame veranderingen in uw bedrijf te realiseren: 

  • Stap 1: Creëer een draagvlak : U ziet toekomst voor uw bedrijf in een gezondheidsbeleid dat werknemers ondersteunt in een gezonde leefstijl. Maar hoe maakt u anderen warm voor gezondheid op het werk?
  • Stap 2: Organiseer en communiceer : Hoe gaat u het project en/of beleid organiseren en welke afspraken maakt u over de communicatie?
  • Stap 3: Breng de noden en behoeften in kaart : De coördinator of werkgroep brengt de huidige situatie, wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Hoe gaat u hierbij te werk?
  • Stap 4: Stel een actieplan op : Op basis van de resultaten uit stap 3 maakt u een actieplan op dat doelstellingen, activiteiten en timing bundelt. 
  • Stap 5: Voer het actieplan uit : Tijd om het beleid voor het personeel zichtbaar te maken. Bereid het projectplan voor en voer het uit.
  • Stap 6: Evalueer het gezondheidsproject : Evalueer het gezondheidsproject. Is uw project succesvol? Hebben we bereikt wat we voor ogen hadden? 
  • Stap 7: Pas aan en veranker : Aanpassen en verankeren van het gezondheidsproject: hoe doet u dat?

Prioriteiten bepalen

Dit stappenplan is een wetenschappelijk onderbouwde stap-voor-stap benadering om prioriteiten te bepalen en gezondheid beleidsmatig aan te pakken. Het helpt om gezondheidsbevorderende activiteiten op te zetten en begeleidt u bij het meten en rapporteren van successen. Het doorlopen van het stappenplan resulteert in een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voor uw organisatie.

Meerdere gezondheidsthema's

Het stappenplan biedt ook de mogelijkheid om meerdere gezondheidsthema’s tegelijk te behandelen. Zo wordt dan bijvoorbeeld niet enkel rond roken gewerkt, maar ook aan bevordering van evenwichtige voeding, beweging en/of mentale veerkracht. Op deze manier wordt integraal aan gezondheid gewerkt, wat sneller zal leiden tot een duurzame gedragsverandering bij werknemers op het vlak van gezondheid.

Stappenplan in de praktijk

Het stappenplan was ook de basis voor de ontwikkeling van de methodieken Jobfit, Jobfit KMO en nv gezond. Deze methodieken bieden u de nodige instrumenten om aan de verschillende stappen hierboven een concrete invulling te geven.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be