Sociale economie & gezondheidspromotie: “StEIGERs”

Het project StEIGERs staat voor Sociale EconomIe en GEzondheidspRomotie en werd ontwikkeld door het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG).

De ontwikkeling van de StEIGERs-methodiek ging reeds van start in 2014. SWVG voerde toen een haalbaarheidsstudie uit in de sociale economie, dit om de mogelijkheden en beperkingen na te gaan om doelgroepmedewerkers te bereiken wat betreft gezondheidspromotie. Uit deze haalbaarheidsstudie is StEIGERs voortgevloeid. Inhoudelijk gezien houdt de methodiek rekening met zowel beleidsmatige aspecten van gezondheidspromotie alsook de leefstijlaspecten van de doelgroepmedewerkers.

Omwille van de grote diversiteit qua bedrijven en werknemers in de sociale economie was het onmogelijk om één generieke methodiek te ontwikkelen. Daarom richt StEIGERs zich voornamelijk naar sociale en beschutte werkplaatsen, en kan de methodiek gekaderd worden binnen het maatwerkdecreet. De lokale diensteneconomie en de arbeidszorg kunnen ook met de materialen aan de slag gaan, rekening houdend met de eigenheid van hun organisatie.

Onderdelen van de methodiek

De methodiek bestaat uit drie verschillende onderdelen:

Een screeningsinstrument

Dit instrument richt zich naar werkgevers uit de sociale economie. Het beoogt een beeld te creëren over de knelpunten wat betreft verschillende gezondheidsthema’s in de organisatie. Volgende thema’s worden bevraagd bij de doelgroepwerknemers: tabak, alcohol, beweging, sedentair gedrag, voeding en je goed in je vel voelen.
Na het afnemen van de vragenlijst kan de werkgever gebruik maken van een praktische handleiding om de scores per gezondheidsthema te achterhalen. In dit document staan ook enkele tips, waarbij je de werknemer kan adviseren over hun persoonlijke score en doorverwijzen waar nodig.

Een handleiding

Wil je als werkgever in de sociale economie werken rond voeding/beweging/sedentair gedrag? Dan ben je bij het juiste adres. Deze handleiding kaart enkele thema’s aan: aanbod van dranken, aanbod van tussendoortjes, actief transport naar het werk en het verminderen van langdurig stilzitten. Er wordt uitleg voorzien hoe de organisatie acties kan ondernemen om stap voor stap een gezondere werkomgeving te creëren.

Goed-Gevoel-Stoel Sociale Economie

Elke werknemer verdient het om zich goed te voelen! Om werk te maken van een goed gevoel in de sociale economie, is er de Goed-Gevoel-Stoel. Deze methodiek, oorspronkelijk ontwikkeld voor maatschappelijk kwetsbare mensen,  is nu aangepast naar de sociale economie.

De Goed-Gevoel-Stoel bestaat uit twee sessies. In de eerste sessie worden draaglast en draagkracht besproken, in de tweede sessie wordt via de goed-gevoel-acties in groep gewerkt aan een goed gevoel of mentaal welbevinden. Om een duurzaam effect te bekomen, worden deze acties opgevolgd door de POP-coach.

Merk op: om deze sessies te begeleiden dien je een train-de-trainer sessie te volgen bij het VIGeZ, dit zodat de kwaliteit gegarandeerd wordt. Voor meer informatie stuur een mail naar kim.vandenberge@vigez.be.

En verder...?

Voor meer acties kan je onze inspiratielijst raadplegen.
Voor meer inhoudelijke informatie over diverse thema’s, ga naar www.vigez.be.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be