Een mix van interventies verankeren in het bedrijfsbeleid

Wat is de missie en strategie van de organisatie? Wat zijn de doelstellingen? Welke bedrijfscultuur past bij de organisatie? Is een duurzaam en gezond imago belangrijk? Is er een strategie om werknemers langer gemotiveerd aan de slag te houden? 

Het zijn belangrijke vragen die werkgevers zich moeten stellen bij het introduceren van een gezondheidsbeleid. De antwoorden op deze vragen zullen immers meer inzicht geven in de raakvlakken die er bestaan met het strategische beleid en het 'DNA' van de organisatie. Op die manier kan nagegaan worden waar gezondheid het best aansluiting vindt voor de organisatie. 

Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om gezondheid duurzaam te verankeren:

  • binnen het welzijnsbeleid
  • binnen het HR-beleid
  • binnen het diversiteitsbeleid
  • binnen het MVO-beleid
  • binnen het mobiliteitsbeleid 

Om van gezondheid een vanzelfsprekend thema te maken op het werk is ook een kwalitatieve invulling ervan zeer belangrijk. 

Hoe dit nu concreet realiseren? Laat u hieronder inspireren door andere bedrijven die dit - elk vanuit een andere invalshoek - in de praktijk hebben gebracht. 

Gezondheid en welzijn

Lees meer

Gezondheid en HR

Lees meer

Gezondheid en diversiteit

Lees meer

Gezondheid en MVO

Lees meer

Gezondheid en mobiliteit

Lees meer

Gezondheidsbeleid in de praktijk

Lees meer
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be