Gezondheid en welzijn

De federale welzijnswetgeving (wet van 4 augustus 1996) legt aspecten van gezondheid en veiligheid op het werk in regels vast. Dit houdt in dat een welzijnsbeleid verplicht is voor elke werkgever zodat het welzijn op het vlak van gezondheid en veiligheid van de werknemers ten allen tijde gegarandeerd wordt.

Zo moeten alle organisaties iemand aanstellen als interne preventieadviseur. Organisaties met meer dan 50 werknemers moeten ook een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) oprichten. Daarnaast dienen concrete preventiemaatregelen (risicobeheersing) vooropgesteld te worden in de vorm van een globaal preventieplan (GPP). Op basis van dit GPP dient ook een jaarlijks actieplan (JAP) ontwikkeld te worden. 

Het welzijnsbeleid kan voor bedrijven echter ook de basis zijn om gezondheidsbevorderende maatregelen in te integreren. Concreet kunnen interventies en afspraken die gezond gedrag bij werknemers bevorderen, in eerste instantie al geagendeerd en besproken worden op het CPBW. Vervolgens kunnen de interventies een plaats krijgen in het GPP en JAP van de organisatie. 

Bovendien kunnen deze gezondheidsinitiatieven ook perfect kaderen in een werkgelegenheidsplan (CAO 104), waarin actieve inspanningen verwacht worden om (oudere) werknemers langer aan de slag te houden. 

Best Practice: Bekijk hier hoe Borealis en JSR  Micro nv gezondheid integreren in het welzijnsbeleid. 

Meer info: Welzijn op het werk en het werkgelegenheidsplan

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be