Gezondheid en HR

Bedrijven die personeel in dienst hebben, moeten een hele reeks formaliteiten vervullen en zijn verplicht om bepaalde sociale documenten bij te houden. Dit wordt geregeld in de arbeids- en sociale wetgeving die de rechten en plichten omschrijft van werkgevers en werknemers.

Een doordacht personeels- of HR-beleid is hiervan de weerspiegeling in het bedrijf. Werknemers weten op die manier wat hen verwacht wordt en wat hun loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen de organisatie. Bovendien wordt ook hun verloning transparant geregeld. Een goed HR-beleid draagt dus bij tot een professionele en aantrekkelijke uitstraling van de organisatie op de arbeidsmarkt ('employer branding').

Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het engagement en de motivatie van de eigen werknemers, maar kan dus ook doorslaggevend zijn in het aantrekken van nieuwe kandidaten. Aandacht voor de gezondheid van de (toekomstige) medewerkers past bijgevolg perfect binnen dit plaatje.

Werknemers zijn immers het belangrijkste kapitaal van een onderneming. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is inzetten op gezondheid van werknemers via het HR- of personeelsbeleid strategisch gezien een weloverwogen keuze. 

Ook in het behouden en langer gemotiveerd aan de slag houden van werknemers wint een 'leeftijdsbewust' personeelsbeleid steeds meer aan belang. Een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid mikt op draaglijke arbeidskwaliteit. Aandacht voor de gezondheid van werknemers is hier dus zeker ook op zijn plaats en kan onderdeel zijn van zo'n beleid.

In dit kader kunnen gezondheidsinitiatieven bovendien ook opgenomen worden in het werkgelegenheidsplan (CAO 104) dat werkgevers uit de privésector vanaf 2013 verplicht dienen op te stellen. Het werkgelegenheidsplan moet onderneming-specifieke maatregelen bevatten om de werkgelegenheid van werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en/of te verhogen.

Maatregelen moeten passen in (een) actiegebied(en) naar keuze, ‘gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven’ is hier alvast één van. 

Best Practice: Bekijk hier hoe Huishoudhulp Van Cauteren gezondheid integreert in het HR-beleid

Meer info: Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be