Gezondheid en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen houdt in dat economisch succesvol ondernemen gepaard gaat met verantwoord omgaan met mensen en milieu. Dit zijn samengevat de drie P’s van MVO: People, Planet en Profit. De ‘people’-dimensie van MVO, gaat eigenlijk over de gevolgen van ondernemen voor mensen zowel binnen als buiten de onderneming.

De interne ‘people’-pijler is gericht naar de eigen werknemers. Werknemers zijn namelijk de motor van elke organisatie en vormen dus het menselijke kapitaal van de onderneming. Hen langer actief en gemotiveerd houden is dus van groot strategisch belang voor elke organisatie.

Mensgericht ondernemen in de vorm van een doorgedreven en geïntegreerd gezondheidsbeleid zal niet enkel leiden tot tevreden werknemers met meer werkgoesting maar ook tot een duurzaam imago dat getuigt van heel wat maatschappelijk engagement. Toch ook niet onbelangrijk voor bedrijven, gezien onze maatschappij 'duurzaam ondernemen’ meer en meer belangrijk vindt. 

Meer en meer bedrijven worden zich hier van bewust en zien vooral de noodzaak van geëngageerde werknemers in, niet alleen vanuit financieel perspectief maar ook vanuit een oprechte bekommernis voor het welzijn van hun medewerkers.

Best Practice: Bekijk hier hoe Alpro gezondheid integreert in het MVO-beleid.

Meer info: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be