Gezondheid en mobiliteit

Ondernemingen die een mobiliteitsbeleid voeren of beschikken over een bedrijfsvervoerplan, hebben als doel de verplaatsingen die met het werk te maken hebben, beter te organiseren. Het gaat hier zowel over de woon-werkverplaatsingen van de werknemers als over de behoeften aan mobiliteit van het bedrijf zelf (zakelijke verplaatsingen).

Dit gebeurt via het promoten van alternatieven voor het autoverkeer of het voorkomen van autoverplaatsingen. Bekende maatregelen zijn de organisatie van telewerk of collectief vervoer, aanmoedigen van carpooling en woon-werkverplaatsingen met openbaar vervoer, de fiets of te voet.

Hiervoor kan men uigaan van het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten.

Een doordacht mobiliteitsbeleid kan de werkgever heel wat voordelen opleveren: een imago van aantrekkelijke en duurzame werkgever, vlottere bereikbaarheid ook voor mensen zonder wagen, minder stressvolle werknemers, kostenbesparing door minder uren in de file en een goede relatie met de buurt.

Actief woon-werkverkeer stimuleren zoals stappen en/of fietsen naar en van het werk levert bovendien aanzienlijke gezondheidsvoordelen op voor de werknemers. Gezonde en fittere werknemers presteren beter, zijn langer inzetbaar, zijn meer betrokken en verzuimen minder. 

Gezondheidsbevorderende initiatieven die actief woon-werkverkeer promoten, vallen met andere woorden perfect te verantwoorden binnen het mobiliteitsbeleid of het bedrijfsvervoerplan van een organisatie.

Best Practice: Bekijk hier hoe CM Zuid-West-Vlaanderen gezondheid integreert in het mobiliteitsbeleid.

Meer info: Mobiliteit en bedrijfsvervoerplannen

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be